עיר האור טלוס מאפשרת שינוי רטט פנימי- תפקידה האנרגטי והרוחני

FacebookTwitter

עיר האור טלוס מאפשרת שינוי רטט פנימי- תפקידה האנרגטי והרוחני

מבנה עיר האור טלוס ותפקידה האנרגטי והרוחני

עיר אור טלוס קיימת במרחב מעוגל ברחם הר שאסטה. שם העיר נובע ממהותה ותפקידה החשוב שהוא – תקשורת בין הרוח לנשמות אשר התגלמו בגוף. השפה המדוברת היא
'סולרה מארו' אשר פרושה שפת השמש. טלוס הינה חלק ממערכת מועצות האחראיות להתפתחות האנושות, אשר אנשיה מתניידים אל מערכות כוכבים אחרות באמצעות חלליות בין-ממדית ועל ידי מערכת אנרגטית מתקדמת המקשרת בין הערים התת קרקעיות ותרבויות הגלקטיות.

המבנה האנרגטי של עיר האור

עד כה היו גלויים חמישה מפלסים של עיר האור אשר תועדו בספרות. בשנת 2011 הועבר מידע, על חלק נוסף ומקודש ביותר בתקשור ישירות אלי לפני המסע הראשון להר- הרי הוא המפלס השישי של העיר טלוס. הובהר במסר שמפלס זה הוא מרחב חשוב מאד שלא יכול היה להתגלות לפני כן בשל התדר החזק המתקיים בו.

המפלס השישי של עיר האור

המפלס השישי החל להתגלות. מפלס זה עצמתי מהקודמים, ובו במבנים ומקדשים, המספקים למתעלים העושים דרך עם תודעת למוריה, תמיכה וחיזוק, השגחה, כלי להעמקת התקשורת בינם לבין ההדרכה ומרחב גדילה למען המטרה הלמוראינית של העלאת התדר אל רטט גבוה יותר, ולמען תוכל האנושות להתחבר אל תדרי הממד החמישי.

מפלס זה ניחן באיכויות ייחודיות של ממדים גבוהים. שערו נפתח בעקבות האבולוציה הרוחנית שהאנושות להכיל יותר אור וידע. התדרים המופקים ממנו הם בעוצמות תחנת חשמל ארצית מרכזית. צורתו של המפלס השישי גיאומטרית ומזכירה כוכב מחומש – המכונה פנטגרם- אשר בכל אחת מחמשת קודקודיו מקדש, ובאמצעו הספרייה הלמוריאנית ובסיס החלליות.

גילוי המפלס השישי של עיר האור מאפשר לבני האנוש להבין שהעלאת מודעות תיצור בחזרה את גן עדן כפי שהיה בעידן ההרמוני ביותר שהיה על כדור הארץ, תור הזהב, בזמן למוריה.

חמשת מפלסים אנרגטיים, המתוארים בפירוט בספריה של אורלייה לואיז ג'ונס, פורסים מידע על המפלס הראשון עד החמישי והינם מרחבי מגורים, למידה, והתפתחות ובהם מרכזי חינוך, מסחר, ממשל, ייצור, גנים ואגמים וכן מרחבים החקלאיים המספקים את הזנת תושבי העיר.

תוך כדי העבודה התקשורית עם ספר זה הועבר גם המיידע על המקדשים, חדרי הריפוי, וחדרי הלימוד האנרגטיים. במרחב זה התגלתה גם הספרייה האקאשית, ובה הרשומות הלמוריאניות אשר היו מוצפנות עד התגלותן. בעת ששוחררו מנעילת הצופן הידע והתובנות שבהם מועברים לאלו הנמצאים בתדר המתאים. המפלס השיש חשף גם  אגמים ובהם דולפינים וצמחיה אשר שמורה מאז תקופת למוריה. מפלסים אנרגטיים אלו נגלים לעובדי אור אשר העלו את התדר בתוכם. מתוך מקום רחב ואינטואיציה מוגברת היכולת לקלוט מסרים, תובנות, מראות ומרחבים שאינם גשמיים גדלה ומתחדדת.

עיר האור טלוס מאפשרת שינוי רטט פנימי
ופתיחת ערוצי ראייה העל חושית,
המגיעים כהתגלות של 'תמונות' וחזיונות ברורים בתודעתכם
.
הרטטים נוגעים במוחכם, מרטטים את לבבכם והישות הרוחנית שבכם מבינה את גודל המידע העובר. גלי אנרגיה מוצפנים מגיעים מועצת טלוס, על פי החלטת שומרי ספרית הרשומות הלמוראיניות. הם מכילים מידע מקודד המותמר בשדה התודעה שלכם למידע ארצי בשפתכם. שיתוף הפעולה בין אנרגית עיר האור הנמצאת בממד חמש ובין שליחי האור הינו קטליזאטור משמעותי ביותר עבור בני האנוש בקבלת מידע חדש.

עיר האור טלוס מחוברת ברשת אגארתה  אשר הינה הרשת המחברת בין 120 ערי אור תת קרקעיות. ערים אלו פועמות ברטט אנרגטי משותף ומחוברות בתעלות אנרגטיות קישוריות אשר מעבירות מיידע מטפיזי בין מועצות ערי האור. המאסטרים והכוהנים אישרו בזמנים אלו שחרור מידע אשר זמנו תואם את התדר התודעתי והתוכנית המקודשת הנפתחת בהדרגה עבור המתעוררים.

הקהילה הלמוריאנית בעיר האור

אחת הסיבות לכך שהחיים בלמוריה ובעיר האור טלוס הרמוניים הינה מערכות היחסים בין החיים בה ושדה האנרגיה המקודש . הקהילה הלמוריאנית, אז והיום, מתנהלת כחברה שוחרת שלום ואחדות, בה כל אדם עוסק בעבודה שהוא אוהב ונהנה מנתינתו. הקהילה מנהלת מערכות יחסים מבוססות על אחדות התודעה האוניברסלית ואהבה. ערכים אלו מהווים את הבסיס של מערכות היחסים. הלמוריאנים בטלוס חיים חיי אושר מלאי אהבה, שלום והרמוניה.

הקהילה מתייחסת לנושא האהבה בצורה רחבה ועמוקה ביותר. הם אוהבים את עצמם ומתמקדים במשמעויות המהותיות של החיים. ניכרת נכונות לשיווין בין אדם לאדם, הרואים אחד את השני כמו שני היבטים של האלוהות, הנשים רואות את עצמן כאם אלוהית והגברים כאב אלוהי. מצב תודעתי זה מאפשר שפע ושגשוג  אישי, וביטוי של אהבה בשלה לכל חברי הקהילה תוך הכרה וכיבוד של הפלנטה. כמו כן, יחס זה מאפשר איזון ואחדות בין האנרגיה הגברית והנשית אשר לא מומשו בצורה שלמה על פני כדור הארץ, ולכן זוהי אחת מהמטרות של מועצת ה12 . המפקדה הראשית היושבת בעיר האור טלוס, מהדהדת תהליכים להחדרת תדר זה של שיווין ואחדות אל מערכות היחסים במימד הארצי.

דרך נהדרת להבין מהות זו הינה ברכת השלום כפי שהייתה נהוגה בלמוריה.
אמירת השלום הייתה מכונה 'הוני' Honi  בה מצמידים מצח אל מצח, עין שלישית אל עין שלישית ונושמים ביחד ארבע נשימות. זוהי אמירת השלום אחד לשני, המהווה את חוק האחד, איחוד האלוהות החיה בתוככם. משמעות האיחוד היא

'אני נושמ/ת אותך ואת/ה אותי,
אנו משתפים את הנשימה המקודשת  של החיים'.

קהילה זו הינה הזרעים של נשמתכם. הם מחוברים אליכם אנרגטית כיוון שגם אתם זרעי כוכב ויש ביניכם הזנה הדדית. הם חשים אתכם, רואים ושומעים דרככם, ואתם מקבלים מהם סיוע עבור שליחותכם על כדור הארץ. החיבור הוא אינטימי והדדי. הם חלק מכם. זהו חלק בתוככם הממתין ללידה כישויות רב ממדיות. כל אחד אשר חש בקשר אינטימי אל בני האור החיים בעיר האור מתחבר אל מקור נשמתו הגבוהה הטמונה בתוך ההר. חיבור זה מתקבל באהבה גדולה על ידי ישויות האור המקבילות שלכם. הזכרות זו במהות המשוכללת שלכם הינה משימה מקודשת עבור בני האנוש על כדור.

מטרה נוספת של התרחבותה האנרגטית של עיר האור היא מפגשה של הקהילה עם בני האנוש על פני השטח. האנושות עוברת עכשיו תהליכים המכינים אותה לעלות לתדר הגבוה של הממד החמישי ולקלוט את היבטים הגבוהים להתפתחות רוחנית. האנושות נמדדת בנכונותה לעשות את ההכנות על פני השטח ועל פי מוכנות זו התהליך מתקדם.

 

מפי הכהן הגדול אדמה :

" אנו מבקשים באהבה גדולה ותקווה להזכיר שהריפוי אישי והריפוי פלנטארי חשובים מאד להתעלות שלכם ולחוויית ההארה שהנשמה שלכם מתאווה לחוות. אנו מעודדים את פעולות הריפוי  והשינוי כדי להשיג את אחת מהמטרות המקודשות של הקהילה הלמוריאנית והיא הרצון שבני אנוש רבים יהיו מודעים ויפתחו ליבם לתדר הלמוריאני, לעוצמתו והשפעתו החיוביות על האדם, על חייו ועל מערכות היחסים שלו עם עצמו והסביבה.

לפיכך אהובי, אחי ואחיותיי, בני משפחה עתיקה, אני חושף כעת מידע שיעזור לכם בהתכוננות זו. התדר הקים במפלס השישי של העיר טלוס. מפלס זה נמצא בתחתית ההר בתוך לב ליבה של אמא אדמה בתוך חלל כדור הארץ הפנימי, ויונק את האנרגיה שלו מתוך ליבת הכדור ומהשמש הגדולה. מרחב זה מעביר עוצמות חשמליות גבוהות ביותר. אפשר לדמיין זאת כעוצמה של תחנת חשמל עצומה. ישויות רבות מגיעות אל מפלס השישי זה כדי להזדכך, להשתחרר, להיטהר, להטען, להתנקות ולעבוד עם התדר החשמלי של גוף האור שלנו ושל מערכות השדות החשמליים שלנו אשר מקיפות אותנו. אנו עושים פעולות החשובות אלו בכדי להעלות את התדר ולשמור על עוצמתו וניקיונו. עבודה זו נדרשת גם מכם. כעת נפתחו שעריו בפניכם ואתם מגיעים אליו בתודעתכם ובגופכם.

אתם מבקרים במקדשי הלהבות, הריפוי, ומרחבי החניכות וההתחדשות. בעודכם קוראים או שומעים מידע זה ייתכן שתתחברו מידית ותחושו את הרטט החשמלי שלו.

דמיינו את המפלס בלבכם ותודעתכם-
גודלו נרחב, שדותיו האלקטרומגנטיים התת קרקעיים מחוברים במעברים תת קרקעיים אל שערים אנרגטיים ומקומות מיסטיים ברחבי הכדור אשר הבסיס הפנימי שלהם טמון באדמה.
אם תוכלו לדמיין זאת בתרשימי המוח שלכם, הרי שזו כיכר עגולה  גדולה המחוברת בכל חלק שלה לדרכים המובילות לכל כיוון אפשרי והדרכים הללו נפגשות ומצטלבות ומחברות אחת עם השנייה בנקודות מפגש קרובות ורחוקות מאד מהכיכר הזו .

ערוצי תקשורת ומידע אלו הינם רשת הדומה לרשת אינטרנטית אך מפותחת טכנולוגית במידות רבות. העיר כולה יושבת כפירמידה על בסיס חשמלי זה. מרבית הקרקע שלו היא קריסטלית, גבישית ועשירה בגביש האוריכאלקום – הפועל כגביש מגנטי המגביר את המגנטיות של האדמה ואת ההולכה החשמלית. אנרגיה זו מיוצרת ומשמישה את עצמה במפלס משמשת לכל מטרות התקשורת וההתפתחות בעיר ומחוצה לה. אנרגיות אלו וזרמיהם החזקים עוברים גם בתעלות התת קרקעיות המגיעות אל מקומות החיבור והמפגש בין ערי אור. הערוצים היוצאים מהמעגל הזה מתחברים למקומות אנרגטיים בעולם.

אוהב, אחיכם הכהן הגדול אדמה.

מרחבים האנרגטיים במרחב המפלס השישי בטלוס

מרחבי ריפוי אנרגטיים הם מקומות היושבים על קווי אנרגיה של תוך כדור הארץ וכן תדרים מממדים גבוהים. המרחבים בנויים בגאומטריה מקודשת מתמטית אשר יוצרת ריכוז מאוד גבוה של אנרגיות בתוך המבנה. כתוצאה מהמיקום, החומרים ותדר האנרגטי  ושהמרחב מכיל, מרחב מתדר את האנרגיה מייחודית שלו כגון ריפוי, התחדשות, איזון, חיבור לאנרגית הבריאה ופתיחת מנגנונים על חושיים, כך שלכל מרחב חלותם אנרגטי וסוג אנרגיה משלו-  אנרגיה פורצת, אנרגיה מרגיעה, אנרגיה מאזנת וכדומה. לשם כך יש מקדשים שונים אשר האנרגיה בהם מאפשרת שינוי ותגבור אנרגטי למטרה מסוימת. מרחבי הריפוי אלו זמינים כעת לבני האדם אשר בוחרים לשהות במרחבים האנרגיים בהר או מסע תודעתי על ידי מדיטציה.

מרחב הריפוי – פירמידת הקריסטלים
מרחב זה בנוי כפירמידת קריסטלים וגבישים טבעיים ובכיפתה אבן גביש המכוונת לכוכב ונוס. קריסטלים וגבישים אלה העשירים בברזל ומגנטיקה, ובאמצעותם אור גבוה מתנקז והופך לקרן לייזר שבכוחה לגרום לשינויים במבנה שדות האנרגיה סביב הגוף ובתדרי התודעה והרגש בהתאם למוכנות ולצורך הנשמתי של כל אחד ואחת. הקרן מעבירה רטטים דרך קריסטלים בצבעים שונים במטרה לעלות את רטט הגוף ולפתוח את הלב לתדרי האהבה האלוהית. עוצמה אנרגטית זו יוצרת פתיחות רגשיות ורוחניות והגנה חזקה על גופי האור.

מרחב ההתחדשות – מקדשי הקוורץ
מרחב ההתחדשות מורכב ממקדש קוורץ הבנוי מאבני הקוורץ בגדלים שונים. במקדש זה גבישים קטנים משובצים בגבישים של 4-5 מטרים ומאופיינים בצבעים שונים. המקדש משמש למטרות שונות עבור הקהילה ביניהם התנקות, מדיטציה, התפתחות נפשית, התחדשות תאית ותיקון הדנ"א, הרטטת בלוטת האצטרובל, הגדלת יכולת קליטה ותקשורת רב מימדית והמעבר בין מימדים, הגברת שדות הכוח המגנטיים האישיים, ומעבר קוונטי בין עבר לעתיד.

מרחב הרפואה האינדיאני – מקדש נברו
מקורם של מקדשי הרפואה האינדיאניים הוא תרבות הפליאדים שיצרה את הדנ"א השאמאני המפותח ואת מקדשיהם ברוח השאמאנית העתיקה. אחד המקדשים המרכזיים במרחב זה הינו מקדש נברו. נברו הינו מקדש אינדיאני גדול המדורג בשני חלקים- הבסיס וכיפה אשר במרכזה אבן קריסטל מוזהבת. המקדש מחולק לשמונה חדרים. קירותיו מצופים באבן בזלת ואבן באובסידיאן, הנוצרת בהתקררות מהירה של לבה, הנובעת מהאדמה הגעשית של למוריה והופכת לזכוכית געשית. לרוב צבעה של האובסידיאן שחור אך היא מופיעה בצבעים נוספים ובדוגמאות של פסים ו"פתיתי שלג" ההופכים אותה לאבן חן. במקדש משובצים קריסטלים למוראינים נוספים. ניתן להיכנס למקדש מארבע כניסות התואמות את ארבעת רוחות השמים דרך עצי אשוח ואורן צומחים סביבו במעגל. במקדש זה ניתן להתנקות ולהיטהר בחדרי הזעה, ולהירפא בעזרת צמחי מרפא, שמנים ועצים מיוחדים הגדלים סביב המקדש ובתהליכי ארומתרפיה. במרכז המקדש דולקת אש אשר סביבה מונחות מעגל אבי בזלת אשר מוזנת כל הזמן על ידי קטורות וצמחים. אש זו יוצרת טרנספורמציה אנרגטית מוגברת המאפשרת תהליכי ריפוי פיזיים ותודעתיים עמוקים ביותר.

בסיס צי השירות הגלקטי
במפלס השישי קיים בסיס של 'צי הכסף' הכולל חלליות המשוגרות לצורך סריקות, בדיקות, אבחון למידה והבאת מידע על יושבי כדור הארץ. החלליות אור נכנסות ויוצאות ממרחב זה לשם משימות עליונות. מטרת סיורים הגלקטיים היא איתור ישויות אור עלי אדמות ותגבורן באנרגיה גבוהה לשם המשכת שליחותם הארצית. כמו כן חלליות אלו מפיצות אנרגיות באזורים הזקוקים לתגבור ואוספות מיידע על מקומות ואנשים נוספים המעוניינים ומוכנים להתפתחות זו.
ספריית הרשומות הלמוריאניות
בספרייה זו נמצאות ושמורות רשומות למוראיניות מקוריות המקודדות בידע קדום. מבנה הספרייה בעל 8 פאות וצורתה היא מתומן. היא מוקפת בספיראלות בתדר חשמלי גבוה אשר מאפשר לאלו אשר תדר זה נוכח בהם להיכנס ולהתחבר לידע. הרשומות והמידע מוצפנים בלוחות קריסטל המכילים ידע רב על תולדות כדור הארץ ועל סודות הבריאה של למוריה של טלוס ושל רשת ערי האור. ידע זה נשמר ונאסף במהלך אלפי שנים והוא מיועד להתפרסם בזמן הנכון לישויות המפותחות על פני כדור הארץ. בספרייה זו נמצא ספר החוכמה הלמוראיני המלא אשר ממנו מועבר הידע לספר זה. בשל התדר הגבוה של הספרייה היא ממוקמת במפלס השישי המהווה חלק ממרחבי האנרגיה הלמוריאנית העצמתית המבעבעת אל תוך כדור הארץ ומסייעת לחניכי ההתעלות לעשות חיבורים תודעתיים ותהליכי ההיזכרות.

 

אופני מעברי האנרגיה מהמפלס השישי
הערוצים היוצאים ממרכז המבנה הגיאומטרי המכיל את כל המרחבים, הנמצא במרכז המפלס השישי, מתחברים בקווי אנרגיה תת קרקעיים אל כל הפלנטה. הם מהווים מסדרונות קוסמיים למעבר ושידור של אנרגיה, ידע, מסרים צלילים ותדרים ומהווים תמיכה לרשת הקריסטל של כדור הארץ.

מעברים תת קרקעיים אלו המשמשים להעברת תמסורות. זרמים של אנרגיה מועברים אל רחבי הפלנטה. זרמים אלו עוברים ומופעלים במספר דרכים בשדה המורפו-גנטי. משמעות הדבר הינה שאנרגיה הנוצרת ונמצאת במקום ספציפי ובצורה מסוימת, בוראת את עצמה במקום אחר. העברה זו נעשית באמצעות תמסורות אנרגטיות וכוחות חשמליים המועברים משדה אנרגטי אחד למשנהו ומשפיעים אחד על השני הדדית, על אף שאין שום קשר פיזי ביניהם. באמצעות אותה הטכנולוגיה עוברים אלינו מסרים טלפתיים, אנרגיות ריפוי, ידע מישויות גבוהות ותמסורות אנרגטיות מהמפלס השישי.

התחברות המערכות התת קרקעיות מתרחשת באמצעות מאיץ אנרגטי עוצמתי הנמצא מתחת למבנים במפלס זה, ולמעשה תחת כל העיר טלוס. חלליות כאמור יוצאות ונכנסות למפלס זה, נוחתות בבסיס האם שלהם היושב שם וטענות באנרגית המפלס ומעבירות אותו למקומות הזקוקים לה. המפלס עצמו נטען ישירות על ידי האור הגלקטי שכן הר שסטה נחשב לצ'אקרת הבסיס ברשת הצ'אקרות של כדור הארץ. ההדדיות בין הארץ והמפלס השישי מאפשרת תקשורת דו-כיוונית.

באזור ארץ ישראל מתחברות מנהרות תת קרקעיות אלו אל אזורים מקודשים, ביניהם, הכותל המערבי, ירושלים העתיקה, אזור ים המלח, הר סיני, העיר צפת וסביבתה, אזור רמת הגולן המסומן במעגלי אבנים, אזור טבריה, ומבנים אנרגטיים נקודתיים כגון רוג'ם אלהירי שברמת הגולן. על ידי רשת תת קרקעית זו נקודות המפתח ברחבי כל העולם מתחברות זו לזו.

עובדי אור אשר רואים את עצמם כשליחים של האנושות מגלים מקומות אלו ומגיעים אליהם בזמנם עבור התפתחותם האישית. אלו המקומות בהן נפתחת התודעה, יכולת קליטת האנרגיות מתחזקת, נוצר חיבור אל הנשמה הגבוהה ואל הרוח וכל אדם נטען באנרגיות תומכות להם הוא זקוק לשם השלמת השליחות על כדור הארץ.

 

מאמר זה לקוח מתוך ספר הטרנספורמציה על פי חכמת למוריה ! לקנייה כעת באתר

 

השאירו לנו פנייה ונשמח לחזור אליכם בהקדם

מזמינים אתכם לפגישת תקשור מרתקת עם הכהן הגדול אדמה וסן ג’רמן

טלפון אחד והשינוי כבר מתרחש!
פונט קריאה
רקע לבן
נווני אפור
ניגודיות גבוהה
הגודל טקסט