הקשר בין העם היהודי לעם הלמוריאני – רטט אנרגית המקור

הקשר בין  בני למוריה  ועם היהודי  מתעמק ומתחבר בזכות החלקים המשותפים שלנו.

תבנית הנאורות הגאונית המקדדת חוכמה ,ידע וקשר אל מימדים גבוהים ,שנוצרה בלמוריה עלידי תרבות אור והופצה על ידי העם הלמוריאני

שימרה את הגזע הלמוריאני Read more

Read More
פונט קריאה
רקע לבן
נווני אפור
ניגודיות גבוהה
הגודל טקסט
error: Content is protected !!