עצים-ישויות ,חיים בשבטים ומשפחות ,ביערות ובחורשות .

הטבע הוא המקור ההזנה והמרפא של כל הציביליזציות. הוא שימש כנותן מחסה, מזון ועוצמה .האדם הלבן שכח מהברית ארוכת השנים עם הכוח הרוחני .בזמני שינוי אלה חוזרים אנשי האור לחוש את פעימת הטבע וחוכמת העצים כרשת אנרגיה ומידע.

עצים Read more

Read More
פונט קריאה
רקע לבן
נווני אפור
ניגודיות גבוהה
הגודל טקסט
error: Content is protected !!