פברואר -הוא חודש  מיוחד בכל התרבויות,  אנרגיה נשית מקודשת שיוצרת התנועה קדימה!

פברואר -הוא חודש  מיוחד בכל התרבויות,  אנרגיה נשית מקודשת שיוצרת התנועה קדימה! Read more
Read More

ילדי כוכבים –שליחי השחר החדש של כדור הארץ

ילדי כוכבים –שליחי השחר החדש של כדור הארץ

מאמר זה נכתב בעקבות עלית רטט בני האנוש ופתיחת השערים החדשים באבולציה האנושית.

" מסר מהפליאדות "איכויות נעלות נמצאות מוצפנות בזיכרון התאי שלכם, מוכנות להפעלה הדרגתית, תוך עבודת ההתפתחות וצמיחה האישית Read more

Read More
פונט קריאה
רקע לבן
נווני אפור
ניגודיות גבוהה
הגודל טקסט
error: Content is protected !!